Sáng hôm nay, ngày 16/03/2023, Hội Nông dân xã Đỉnh Bàn đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù sau khi sáp nhập đơn vị hành chính xã, công tác tổ chức và sinh hoạt Hội có nhiều khó khăn, song thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp và NQ Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 -2023, Hội Nông dân xã đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023 đề ra. Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được Hội cụ thể thành chương trình hành động, trong đó xác định rõ vai trò chủ thể của nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo QP-AN.
Hội đã được Trung ương Hội tặng 1 bằng khen, Hội Nông dân tỉnh tặng 1 Bằng khen, UBND huyện tặng 2 Giấy khen và nhiều giấy khen của Hội Nông dân huyện, UBND xã cho tập thể và cá nhân.
Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới với chủ đề Đại hội “ Đoàn kết - sáng tạo - hợp tác - phát triển”. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạch Hà và đồng chí Ngô Văn Ngọc -Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đều giao cho Hội Nông dân thường xuyền bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội Nông dân các cấp để cụ thể hóa thành chương trình hành động để ngày càng đưa tổ chức Hội phát triển, phát huy tốt vai trò chủ thể của người nông dân trong thời đại mới, đảm bảo cho hội viên có đời sống kinh tế - văn hóa xã hội ổn định, ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Đỉnh Bàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đánh dấu bước trưởng thành của công tác Hội và phong trào nông dân xã nhà. Tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới.
Một số hình ảnh Đại hội

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 191.825
Online: 14