Ngày 23-12-2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

    Thực hiện các văn bản hướng dẫn của UBMTTQ huyện, chiều hôm nay 24/02/2023, UBMTTQ xã đã chủ trì Hội nghị lần thứ 2 về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật đất đai năm 2023. Tham gia hội nghị là cán bộ cốt cán từ xã đến thôn. Trước đó, các văn bản đã được gửi đến các thôn để lấy ý kiến.
Tại hội nghị đã có 8 lượt ý kiến tham gia đóng góp trực tiếp, chủ yếu là bày tỏ đồng tình nhất trí cao với Dự thảo Luật, tuy nhiên đề nghị cần xem xét thêm một số vấn đề như: cần tăng cường vai trò của nhà nước trong điều tiết kiểm soát thị trường đất đai; xác định giá đất phải dựa trên chỉ số phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân của từng địa phương; quy định chặt chẽ và có hạn mức thu hồi đất dự án chậm triển khai thực hiện, tránh để tình trạng đất bỏ không không sử dụng; nhà nước cũng cần kiểm soát chặt chẽ các quy định về đấu giá đất, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại đất để ổn định thị trường đất đai. Những biến động về thị trường đất đai sẽ kéo theo tác động lớn và các hệ luỵ về các vấn đề xã hội, quan hệ xã hội và tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn trong phát triển kinh tế xã hội.
Sau khi Luật đất đai được sữa đổi thì Nhà nước cần tăng cường vai trò giám sát việc thực hiện, cũng như ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn tổ chức thực hiện chi tiết.
Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến nhân dân sẽ được tiến hành đến hết ngày 15-3-2023

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 191.878
Online: 18