Chiều hôm nay, ngày 04/01/2023 Đảng bộ xã Đỉnh Bàn tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, trao tặng Huy hiệu Đảng. Về tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Nghị - UVBTVHU- Trưởng Ban dân vận huyện uỷ, trưởng đoàn công tác phụ trách xã, các đồng chí đại diện các Ban, Phòng ngành huyện uỷ và UBND huyện Thạch Hà, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Năm 2022, Đảng bộ xã thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 những tháng đầu năm, sự biến động giá cả thị trường tăng cao ở một số mặt hàng như xăng dầu, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp,… ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Mặc dù vậy thì nhờ sự đoàn kết trong Đảng, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự nổ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn nên đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể như: kết nạp mới 07 đảng viên, đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 94%, 20% chi bộ xếp loại HTXSNV, 80% HTTNV, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội hoạt động tốt, 2 đoàn thể được xếp loại xuất sắc ( HLHPN, HCCB); thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; cải cách hành chính xếp thứ 5 toàn huyện,… mặc dù vậy vẫn còn rất nhiều tồn tại hạn chế như: một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng NTM, KDC mẫu chưa đạt; chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ, tính chiến đấu, tinh thần phê và tự phê trong tổ chức sinh hoạt Đảng chưa cao; công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, còn lỏng lẻo ( đất đai, tài nguyên môi trường); công tác tuyên truyền vận động, mô hình ” dân vận khéo” của MTTQ và các đoàn thể còn chưa đồng đều, chưa thường xuyên,…
Năm 2023 tập trung các giải pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể là: kết nạp 7-8 đảng viên, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, duy trì phát triển các chỉ tiêu kinh tế, thu ngân sách trên địa bàn 656.457.000đ, thu nhập bình quân đầu người 46 triệu, xây dựng giữ vững 6 KDC mẫu và tiếp tục nâng cấp KDC Thanh Long, Bình Sơn, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,5% trở lên, tỷ lệ người tham gia BHYT trên 95%, tỷ lệ GĐVH trên 90%, QP-AN được giữ vững, tối thiểu 40% dịch vụ công toàn trình có phát sinh hồ sơ, 50% hồ sơ TTHC được tiếp nhận và thụ lý qua DCVTT, 4/5 đoàn thể MTTQ xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,…
 
Để thực hiện được những mục tiêu này, Đảng bộ cũng đề ra nhiều nhóm giải pháp thực hiện đồng bộ trong đó phát huy tinh thần đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội là một giải pháp quan trọng, đề nghị đảng viên trong toàn đảng bộ đoàn kết thực hiện. Đề nghị sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành,
Tại hội nghị đã biểu dương khen thưởng 6 tập thể và 27 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022.
 
Đảng bộ cũng đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 07/11/2022 cho 07 đồng chí đảng viên 40 năm, 50 năm, 55 năm tuổi Đảng.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 191.787
Online: 14