1. Yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật, sai sự thật trên mạng là gì?

Yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân là một trong những biện pháp bảo vệ an ninh mạng theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 53/2022/NĐ-CP.

Ngoài ra, còn có các biện pháp bảo vệ an ninh mạng khác như sau:

- Thẩm định an ninh mạng; 

- Đánh giá điều kiện an ninh mạng;

- Kiểm tra an ninh mạng; 

- Giám sát an ninh mạng;

- Ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng;

- Sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng;

- Thu thập dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng; 

- Đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền.

2. 05 trường hợp yêu cầu xóa bỏ thông tin sai sự thật trên mạng từ 01/10/2022

Theo khoản 1 Điều 19 Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định về các trường hợp yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật, sai sự thật trên mạng như sau:

(1) Khi thông tin trên không gian mạng được cơ quan có thẩm quyền xác định là có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật;

(2) Khi có căn cứ pháp luật xác định thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh tế - xã hội đến mức phải yêu cầu xóa bỏ thông tin;

(3) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;

(4) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng;

(5) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

3. Thủ tục áp dụng yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật, sai sự thật trên mạng 

Thủ tục áp dụng yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật, sai sự thật trên mạng theo khoản 2 và khoản 3 Điều 19 Nghị định 53/2022/NĐ-CP như sau:

- Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông:

+ Quyết định áp dụng biện pháp yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo các trường hợp tại mục 1;

+ Gửi văn bản yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, dịch vụ trên mạng Internet, dịch vụ gia tăng trên không gian mạng, chủ quản hệ thống thông tin xóa bỏ thông tin trái pháp luật

Hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo các trường hợp tại mục 1;

+ Kiểm tra việc chấp hành thực hiện biện pháp của các chủ thể có liên quan được yêu cầu;

+ Trao đổi, chia sẻ thông tin về việc thực hiện biện pháp này, trừ trường hợp nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước hoặc yêu cầu nghiệp vụ của Bộ Công an.

- Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng quyết định áp dụng biện pháp yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, an ninh quân đội theo các trường hợp tại mục 1 đối với hệ thống thông tin quân sự.

Nghị định 53/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

TVPL


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 191.831
Online: 16