Thực hiện chương trình kế hoạch tháng 9/2022 của Đảng ủy, chiều ngày hôm nay (23/9/2022), Ban Thường vụ Đảng ủy đã chủ trì hội nghị đối thoại với Nhân dân thôn Bình Sơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH và xây dựng nông thôn mới 8 tháng của năm 2022. Về tham dự buổi đối thoại có bà Nguyễn Thị Thi - huyện ủy viên, phó Chủ nhiệm UBKT huyện uỷ, phó đoàn công tác phụ trách xã.

 
Tại buổi đối thoại, sau khi nghe đại diện UBND xã báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được trên địa bàn xã, Nhân dân đã có 12 lượt ý kiến mạnh dạn trao đổi thẳng thắn những vấn đề liên quan đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền. Trong đó, vấn đề được quan tâm nhiều lượt ý kiến nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, có nhiều vướng mắc bất cập mà người dân đang gặp phải cần được quan tâm hỗ trợ.
Sau khi nghe các ý kiến, chủ trì buổi đối thoại đã tiếp thu ý kiến, đồng thời phân công cán bộ công chức chuyên môn tiếp thu giải trình cụ thể từng ý kiến của nhân dân. Riêng đối với những vấn đề cụ thể liên quan đến hồ sơ đất đai thì hướng dẫn nhân dân gặp trực tiếp chuyên môn để rà soát và hướng dẫn hồ sơ cụ thể, tìm cách tháo gỡ. Một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để làm đường GTNT và kênh mương thoát nước dân sinh thì đề nghị BCS thôn, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân tăng cường công tác tuyên truyền vận động để thực hiện, không vì lợi ích cá nhân của một vài hộ gia đình mà ảnh hưởng đến lợi ích chung của Nhân dân.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 191.777
Online: 6