Ngày 28/7/2022 kỳ họp thứ 4 HĐND xã được tổ chức tại hội trường UBND xã với sự tham gia của 23/25 vị đại biểu HĐND xã và các đại biểu khách mời là đại biểu cấp huyện, đại biểu HĐND huyện được bầu tại xã, cán bộ, công chức các ban ngành đoàn thể, giám đốc các doanh nghiệp, HTX, hiệu trưởng các trường học, trưởng trạm y tế, bí thư chi bộ, trưởng thôn 8 thôn và đại diện cử tri.

Kỳ họp đã được nghe đại diện tổ đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND huyện. Lãnh đạo UBND xã, Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên các lĩnh vực phát triển KTXH, QPAN, tài chính ngân sách, hoạt động giám sát của các Ban HĐND, MTTQ tham gia phản biện xã hội và xây dựng chính quyền,… Ngoài các ý kiến cử tri được các tổ đại biểu và MTTQ tổng hợp gửi đến kỳ họp, thì đã có 7 ý kiến đại diện cho 7 tổ đại biểu HĐND tham gia phát biểu trực tiếp tại kỳ họp liên quan đến các kiến nghị đề xuất của cử tri và các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đặc biệt nhiều ý kiến liên quan đến chính sách xây dựng nông thôn mới, hạ tầng nông thôn, các chính sách phát triển nông nghiệp, quản lý rác thải, tài nguyên, môi trường, nước sạch, …
Đồng chí Chủ tịch UBND xã Nguyễn Viết Hải trực tiếp trả lời chất vấn liên quan đến quản lý công trình nước sinh hoạt đưa vào sử dụng từ cuối năm 2021. Sau ý kiến trả lời của đồng chí chủ tịch đã có 4 ý kiến phát vấn của đại biểu HĐND để làm rõ thêm vấn đề.
Ngoài phần trả lời chất vấn, đồng chí chủ tịch UBND xã đã có bài phát biểu đại diện UBND xã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri và đại biểu, đồng thời làm rõ một số vấn đề, sẽ tiếp tục giao trách nhiệm cho các ban ngành, cán bộ công chức chuyên môn tham mưu quyết liệt các giải pháp để thực hiện, vừa đảm bảo nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, vừa giải quyết thỏa đáng những nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân trong quy định. Đồng thời mong muốn cử tri và Nhân dân luôn giữ tinh thần đoàn kết thống nhất, đồng sức đồng lòng, chia sẽ với những khó khăn hiện tại của địa phương.
Kỳ họp thứ 4 HĐND xã đã thông qua 3 Nghị quyết. Đồng chí Chủ tịch HĐND xã giao trách nhiệm cho UBND xã xây dựng chương trình hành động cụ thể hoá để thực hiện Nghị quyết, kiểm tra xác minh và giải quyết dứt điểm các ý kiến của các đại biểu HĐND xã và cử tri đã phản ánh, gửi thông báo kết quả cho các tổ đại biểu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 trên các lĩnh vực, đặc biệt là ở một số lĩnh vực còn nhiều tồn tại như quản lý đất đai, TNMT,…siết chặt kỷ luật kỷ cương hành
chính và cải cách hành chính; giao trách nhiệm cho các đại biểu HĐND xã tiếp tục giám sát thực hiện NQ và lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của cử tri và Nhân dân xã nhà để kịp thời phản ánh, kiến nghị về Thường trực HĐND, đồng thời tuyên truyền vận động thực hiện NQ.
Nội dung kỳ họp được truyền thanh trực tiếp để Nhân dân quan tâm theo dõi.
BBT

Kỳ họp thứ 4 HĐND xã


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 191.795
Online: 20