Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Đỉnh Bàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra từ ngày 21 – 22/3/2022, với sự tham gia của 67 đại biểu là hội viên Hội Cựu chiến binh sinh hoạt tại 08 chi hội, đại diện cho hơn 500 hội viên trong toàn xã.

Về tham dự chỉ đạo và chúc mừng Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thạch Hà, đồng chí Hồ Bá Hòa – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, cùng các đồng chí trong thường trực UBND, UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể xã Đỉnh Bàn.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, hội viên cựu chiến binh xã Đỉnh Bàn đã đoàn kết, phấn đấu, khắc phục  mọi  khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Nghị Quyết đại hội nhiệm kỳ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kinh tế - Xã hội, quốc phòng- An ninh của xã nhà. Phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ’’ tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Hội cựu chiến binh luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, thông tin cho cán bộ hội viên hội cựu chiến binh về tình hình thời sự, chính trị, quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nhằm nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, gương mẩu đi đầu trong chấp hành cùng với tuyên truyền hội viên, toàn dân thực hiện, luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và những quan điểm sai trái đi ngược lại quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, gương mẫu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, trong đó, trọng tâm là cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu’’ khu dân cư không có tội phạm và các tệ nạn xã hội “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam’’; ủng hộ covid 19, ủng hộ con em ở các tỉnh phía nam,  Bên cạnh đó hội luôn duy trì các phong trào sát với nhiệm vụ của địa phương, phù hợp với đặc thù từng chi hội,…

Với phương châm của Đại hội là “ Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói giảm nghèo, đồng hành cùng các cấp, các ngành xây dựng nông thôn mới, đưa quê hương Đỉnh Bàn ngày càng phát triển”, Đại hội đã thảo luận và đóng góp vào báo cáo chính trị Đại hội, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua cần được khắc phục và quyết tâm hành động cao để đạt mục tiêu đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch Hội CCB Huyện và đồng chí Hồ Bá Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy xã đã biểu dương những kết quả mà Hội CCB xã Đỉnh Bàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, các đồng chí  đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB xã tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, “nghĩa tình đồng đội”,  nâng cao đời sống của hội viên; tích cực tham gia thực hiện chương trình NTM, NTM nâng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; thường xuyên tuyên truyền tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Đỉnh Bàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 11 đồng chí, trong đó đồng chí Trương Công Hinh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội, đồng chí Nguyễn Quốc Ca giữ chức Phó Chủ tịchHội

.

 

Sau 01 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19, đại hội Hội Cựu chiến binh xã Đỉnh Bàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã thành công tốt đẹp!

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 191.850
Online: 17