Thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022, trên cơ sở những kết quả đã đạt được đến thời điểm hiện tại, Thanh Long và Bình Sơn là hai thôn được chọn làm mục tiêu để phát động xây dựng khu dân cư mẫu trong năm.

Mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn, khối lượng công việc phải hoàn thành để đạt tiêu chí Khu dân cư mẫu còn rất lớn, trong khi nguồn nội lực từ nhân dân cũng có phần hạn chế, song với quyết tâm chính trị cao của cán bộ và nhân dân, ngay từ những ngày đầu năm, tại hai thôn Thanh Long và Bình Sơn khí thế ra quân nông thôn mới hết sức sôi nổi, nhận được sự đồng tình, trách nhiệm của Nhân dân.

Trong ba ngày ra quân tích cực từ  27,28,29/ 02/2022, tổng khối lượng mà các thôn đạt được là khá lớn, cụ thể thôn Thanh Long và Bình Sơn đã tập trung giải phóng mặt bằng phóng tuyến mở rộng lòng lề đường  500m , đã tháo dỡ và xây hoàn trả được gần 200m tường rào cho 08 hộ gia đình đã hiến đất, với số lượng người tham gia mỗi ngày lên tới 150 người/thôn.

Bên cạnh sự tích cực ra quân của cán bộ và nhân dân các thôn, ngay từ đầu năm các đoàn công tác và các tổ chức chính trị xã hội được phân công phụ trách các thôn cũng đã kịp thời điều động lực lượng hỗ trợ, động viên tinh thần và tăng cường thêm quyết tâm chính trị cho các thôn hoàn thành mục tiêu đăng ký từ đầu năm.

Hiện nay, xã Đỉnh Bàn đã có 6 đơn vị thôn được công nhận là Khu dân cư mẫu (Vĩnh Sơn, Tây Sơn, Trường Xuân, Tân Phong, Vĩnh Hòa, Văn Sơn), chiếm 75%. Hiện Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đang tập trung mọi nguồn lực để ưu tiên cho 02 thôn xây dựng khu dân cư mẫu năm 2022, đồng thời cũng giao trách nhiệm cho các đoàn công tác của cấp ủy, chính quyền phụ trách các thôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát các thôn đã được công nhận khu dân cư mẫu những năm trước đó “không lơ là, sao nhãng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, rà soát và thực hiện theo khung kế hoạch để cũng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt khu dân cư mẫu, đặc biệt chú trọng đến việc tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, tạo diện mạo cho khu dân cư mẫu”.

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 191.806
Online: 20