Xây dựng khu dân cư mẫu là một trong những điểm nhấn quan trọng trong kết quả đạt được của xây dựng nông thôn mới. Năm 2021, Vĩnh Hòa là một trong hai thôn được Ban chỉ đạo - Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Đỉnh Bàn chọn xây dựng khu dân cư mẫu.

Đến nay, với tinh thần và khí thế quyết tâm của chi bộ, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong xây dựng khu dân cư mẫu, Thôn Vĩnh Hòa bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, nhiều tuyến đường được chỉnh trang làm đẹp, nhiều tuyến mương thoát nước, hàng rào xanh được xây dựng, vườn hộ các hộ gia đình cũng được chỉnh trang theo hướng gọn gàng, sạch đẹp,... Mặc dù vậy, khối lượng công việc để đạt tiêu chuẩn khu dân cư mẫu vẫn còn rất lớn, đòi hỏi sự nổ lực cố gắng rất lớn từ cán bộ và nhân dân thôn Vĩnh Hòa, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ - BQL xây dựng nông thôn mới xã.
Tiếp nối, tinh thần đó, sáng ngày hôm nay (21/10/2021), chi hội Cưu Chiến Binh và tổ liên gia số 6 thôn Vĩnh Hòa đã tổ chức lực lượng gần 50 người tham gia xây 220m hàng rào xanh, cắm cộc bê tông 100m và độn đất bồn hoa. Đã ghi nhận 2 hộ gia đình là ông Phạm Danh, Nguyễn Văn Hồng hiến 50m2 đất ở để mở rộng hành lang giao thông và xây dựng các công trình phụ trợ.
Đặc biệt từ đầu tháng 10 đến nay, thôn Vĩnh Hòa liên tục tổ chức các lực lượng, các hội đoàn thể, nhân dân ra quân. Bên cạnh đó, thôn Vĩnh Hòa cũng nhận được sự ra quân hỗ trợ từ công đoàn xã, các tổ chức đoàn thể cấp xã và các trường học đóng chân trên địa bàn.
Nếu duy trì tốt phong trào như hiện nay, Vĩnh Hòa sẽ sớm về đích khu dân cư mẫu năm 2021 theo kế hoạch.
 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 191.835
Online: 12