Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ lâu dài với khối lượng công việc khổng lồ, kinh phí đầu tư lớn, nếu không biết vận dụng sức mạnh trong dân thì không thể thành công.

Những tuyến đường được mở rộng, sạch, đẹp góp phần bảo đảm an toàn giao thông và thông thương hàng hóa, nhân dân đi lại thuận tiện, trường học, trạm y tế xanh, sạch, đẹp, khang trang, hiện đại, nhiều mô hình kinh tế được xây dựng, vườn hộ gia đình được chỉnh trang, đường điện thắp sáng làng quê, ... là những nét đổi thay mạnh mẽ ở xã Đỉnh Bàn trong hơn 10 năm thực hiện xây dựng NTM .

Cách đây hơn 10 năm, hai xa Thạch Đỉnh, Thạch Bàn vốn thuộc diện xã nghèo, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Thạch Hà; đã khởi đầu xây dựng nông thôn mới từ "không tiêu chí". Thế nhưng hiện nay, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã năm 2020, xã Đỉnh Bàn được sáp nhập từ hai xã Thạch Đỉnh, Thạch Bàn và đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới với 20/20 tiêu chí và đang phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã Đỉnh Bàn nhiệm kỳ 2020 - 2025, một trong những nguyên nhân thành công và bài học kinh nghiệm của sự những kết quả đạt được hôm nay được xác định đó là sự đồng sức đồng lòng của Nhân dân. Chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn xã Đỉnh Bàn đã ghi nhận sự đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, hàng ngàn m2 đất, hàng chục ngàn cây cối các loại, và các công trình phụ trợ như tường rào, cổng, ... của Nhân dân, ước tính hàng chục tỷ đồng.

Những kết quả đạt được của xây dựng nông thôn mới cũng đã tạo nên sự khởi sắc của nông thôn Đỉnh Bàn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng được nâng lên rõ rệt, khối đại đoàn kết toàn dân được cũng cố, chất lượng các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển đời sống văn hóa xã hội cũng ngày càng hiệu quả hơn.

Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh lòng dân

Giai đoạn 2020-2025, trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM nâng cao, Đỉnh Bàn phấn đấu xây dựng mới 04 khu dân cư mẫu, nâng tổng số khu dân cư mẫu đạt 100%, Xây dựng 5,5km đường bê tông; thảm nhựa đường cát bon 15km; xây dựng 05 km kênh mương cứng; các trường học đạt chuẩn Quốc gia theo quy định, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Để thực hiện mục tiêu này, cấp ủy, chính quyền cần tập trung xác định rõ nhiệm vụ, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân như: Mặt trận Tổ quốc tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện chức năng giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng; đẩy mạnh thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở... Tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh’’ gắn với Phong trào “Xây dựng khu dân cư mẫu”, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM theo các biện pháp: Công khai nguồn tài chính và kinh phí đầu tư các công trình, phần việc; thực hiện phương châm “dân cần, dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân hưởng lợi", “nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ; người dân làm chủ thể, nhà nước định hướng, hướng dẫn, tổ chức và hỗ trợ thực hiện”.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 191.798
Online: 22