Thực hiện kế hoạch 40 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới, sáng ngày hôm nay Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã phối hợp với ban cán sự thôn Văn Sơn tổ chức ra quân ra quân đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư mẫu Văn Sơn.

Bên cạnh sự tham gia đông đảo của nhân dân thôn Văn Sơn, còn có sự ra quân có sự tham gia của hơn 30 đồng chí cán bộ, công chức, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội xã Đỉnh Bàn và cán bộ phòng tài nguyên môi trường huyện Thạch Hà. Đã hoàn thành gần 200m láng lề đường, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ dần đào được 75 hố rác thải hữu cơ.

Năm 2020 thôn Văn Sơn được chọn là đơn vị xây dựng khu dân cư mẫu năm 2020. Sau rất nhiều nổ lực và cố gắng của cán bộ và nhân dân thôn Văn Sơn, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã, đến nay thôn văn sơn đã đạt được một số kết quả quan trọng trong 10 tiêu chí khu dân cư mẫu theo quy định, diện mạo một khu dân cư mẫu đã bắt đầu được hình thành. Tuy nhiên, xuất phát là một thôn có địa hình trải dài, dân cư phân bổ manh mún nên việc quy hoạch hạ tầng nông thôn khá khó khăn. Hiện nay khó khăn nhất vẫn là việc chỉnh trang hạ tầng giao thông, mương thoát nước, vệ sinh môi trường và chỉnh trang vườn hộ - đó là những tiêu chí cứng, đòi hỏi sự quyết tâm và nổ lực cao độ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Văn Sơn.

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 191.872
    Online: 16